Utra PFP-060-A (V)

» Produktlista Ultra Fläktkonvektorer

Ultra fläktkonvektor med fjärrkontroll.

Effektområde: 3350 W (50 °C) 5750 W (70 °C)

Kyleffekt 2500 W

Längd 1100 mm   Djup 130 mm  Höjd 670 mm

2-rörsanslutning R20 och anslutning för dräneringsslang på vänster sida

Monteras vertikalt på vägg eller stående på fötter (tillbehör).