Ultra PFP-040-A (V)

» Produktlista Ultra Fläktkonvektorer

Ultra fläktkonvektor med fjärrkontroll.

Effektområde: 2500 W (50 °C) 3950 W (70 °C)

Kyleffekt 1900 W

Längd 900 mm   Djup 130 mm  Höjd 670 mm

2-rörsanslutning R20 och anslutning för dräneringsslang på vänster sida

Monteras vertikalt på vägg eller stående på fötter (tillbehör).