Ultra PFP-025-CW (V)

» Produktlista Ultra Fläktkonvektorer

Ultra fläktkonvektor med vit glasskiva och touch screen.

Effektområde: 1350 W (50 °C) 2550 W (70 °C)

Kyleffekt 1000 W

Längd 695 mm Djup 131 mm Höjd 614 mm

2-rörsanslutning R20 och anslutning för dräneringsslang på vänster sida

Monteras vertikalt på vägg eller stående på fötter (tillbehör).

  • Ultra modell CW
    Ultra modell CW