Ultra PFP-040-CB (V)

» Produktlista Ultra Fläktkonvektorer

  • Ultra modell C
    Ultra modell C

Ultra fläktkonvektor med svart glasskiva och touch screen.

Effektområde: 2500 W (50 °C) 3950 W (70 °C)

Kyleffekt 1900 W

Längd 895 mm Djup 131 mm Höjd 614 mm

2-rörsanslutning R20 och anslutning för dräneringsslang på vänster sida

Monteras vertikalt på vägg eller stående på fötter (tillbehör).