Ultra PFP-025-B (V)

» Produktlista Ultra Fläktkonvektorer

  • Ultra modell B
    Ultra modell B

Ultra fläktkonvektor med fjärrkontroll.

Effektområde: 1350 W (50 °C) 2550 W (70 °C)

Kyleffekt 1000 W

Längd 900 mm Djup 130 mm Höjd 380 mm

2-rörsanslutning R20 och anslutning för dräneringsslang på vänster sida

Monteras vertikalt på vägg eller stående på fötter (tillbehör).