Ultra PFP-025-A (V)

» Produktlista Ultra Fläktkonvektorer

  • Fläktkonvektor i standardutförande
    Fläktkonvektor i standardutförande
  • Fötter finns som tillbehör
    Fötter finns som tillbehör
  • Ultratunn – 13 cm
    Ultratunn – 13 cm

Ultra fläktkonvektor med fjärrkontroll.

Effektområde: 1350 W (50 °C) 2550 W (70 °C)

Kyleffekt 1000 W

Längd 700 mm   Djup 130 mm  Höjd 670 mm

2-rörsanslutning R20 och anslutning för dräneringsslang på vänster sida

Monteras vertikalt på vägg eller stående på fötter (tillbehör).